Het oogonderzoek begint met een vooronderzoek

We beginnen met de anamnese. Hierbij vragen we naar uw oculaire geschiedenis. Bent u wel eens bij een oogarts geweest en zo ja wat was de reden hiervoor. Verder vragen we u naar oogaandoeningen die in uw directe familiekring voorkomen en willen we graag weten of u nog geneesmiddelen gebruikt die invloed op de ogen kunnen hebben.

Vervolgens doen we een voormeting met een autorefractor.